Banner home center 2 Banner home center 3 Banner home center 4 Banner home center 5 Banner home center 7
Rosati sơn nội thất trắng mịn (sơn trần)
Rosati sơn nội thất trắng mịn (chuyên sơn trần)
Mã sản phẩm :RM01

  Sơn nội thất mịn 
   - 18lít và 4 lít
   - Độ trắng tối đa, độ phủ cao (chuyên sơn trần)